Brak pluginu Flash

EKSPLOATACJA


Fronty naszej produkcji wytrzymują działanie temperatury 90 stopni Celsjusza do 45 minut. Nasze fronty mogą być stosowane w meblach kuchennych, łazienkowych, pokojowych jak również biurowych. Frontów nie można stosować na zewnątrz. Produkty są przewidziane do użytku pionowego. Dopuszczalne jest stosowanie foliowanych elementów na powierzchnie poziome np. blaty. Należy jednak pamiętać, że powstałe rysy lub uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji. W celu zachowania najwyższej jakości naszych wyrobów należy przestrzegać poniższych zaleceń montażowych. Montowanie frontów w pobliżu zródeł ciepła lub wody jest dopuszczalne pod kilkoma warunkami.
- Piekarnik musi posiadać chłodzenie obudowy, w przypadku modeli starszych lub nieposiadających tej funkcji konieczne jest stosowanie ekranów np. z płyty wiórowej lub aluminium.
- Zmywarka - niedposzczalne jest zostawienie otwartej zmywarki w celu jej wysuszenia po zakończeniu mycia, gdyż takie działanie może uszkodzić fronty.
- Okap - w czasie gotowania na kuchni gazowej musi być włączony i prawidłowo funkcjonować, gdyż para może uszkodzic fronty (należy pamiętać o wymianie filtrów węglowych jeżeli okap działa jako pochłaniacz)
- Halogeny - wytwarzają bardzo dużą temperaturę i zostawienie frontu w bezpośredniej bliskości halogena może doprowadzić do przepalnia się folii.
- Spoina folii z białą melaminą jest miejscem najbardziej wrażliwym na wodę i należy unikać zalania tych miejsc lub w celu ich uszczelnienia miejsca styku folii z białą melaminą można polakierować.
- Należy unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych przez długi okres czasu.


MAGAZYNOWANIE


Fronty należy przechowywać w pomieszczeniach czystych i niezapylonych. Elementy składowane na sobie powinny być oddzielone pianką poliuretanową lub innym materiałem zabezpieczającym przed powstawaniem rys. Fronty gięte w celu uniknięcia odkształcenia muszą być składowane pionowo. Podłoże przewidziane do składowania elementów musi być proste, aby zmniejszyć ryzyko odkształcenia.


KONSERWACJA


Pozwala utrzymać najwyższą jakość produktu przez bardzo długi czas. Czyszczenie frontów można wykonywać tylko miękką szmatką lub ściereczką z mikrofibry i wodą z mydłem (lub innym delikatnym środkiem). Zalecamy unikać intesywnego czyszczenia powierzchni, mogącego zmatowić czyszczone miejsce. W przypadku zabrudzenia substancjami mocno barwiącymi np. herbata, kawa, czerwone wino, musztarda i inne należy niezwłocznie spłukać zabrudzone miejsce wodą i przetrzeć miekką szmatką. Nie mozna dopuścić do zaschnięcia takiej substancji, gdyż tak powstała plama może być nie do usunięcia. Zakazane jest używanie detergentów o silnym działaniu, rozpuszczalników, twardych gąbek oraz płynów zawierających materiały ścierne. Unikać kontaktu powierzchni frontów z przedmiotami ostrymi lub szorstkimi mogącymi je porysować. Należy ograniczyć możliwość działania bardzo wysokiej temperatury na powierzchnię frontów (para, ogień lub promieniowanie cieplne). Należy unikać możliwościzalania wodą lub inną substancją. Fronty oklejone folią połyskową posiadają folię ochronną, którą należy usunąć po zamontowaniu frontu. Bezpośrednio po usunięciu folii ochronnej okleina foliowa podatna jest na porysowanie. Pierwsze czyszczenie frontów dopuszczalne jest po upływie 7 dni od usunięcia folii ochronnej (z wyjątkiem użycia mleczka ULTRA-GLOSS, które można stosować bezpośrednio po zdjęciu folii ochronnej). Po 7 dniach następuje pełne utwardzenie folii połyskowej. Zabronione jest używanie nabłyszczaczy i środków ochronnych do lakieru. Polecamy natomiast stosowanie mleczka ULTRA-GLOS Superpolish+DGS gdyż ma ono szereg korzystnych właściwości, między innymi:
- Regularne używanie mleczka przywraca kolor i blask, sprawia że fronty wyglądają jak nowe.
- Zabezpiecza na wiele miesięcy przed wpływem takich czynników jak światło słoneczne, plamy tłuszczu, ślady po palcach. - Prawie dwukrotnie zwiększa odporność frontu na drobne zarysowania.
- Usuwa drobne rysy .


WARUNKI GWARANCJI


Pomimo surowej kontroli jakości i dołożenia wszelkich starań aby otrzymali Państwo produkt najwyższej jakości, możliwe jest powstanie wad. Na nasze produkty udzielamy 5 letniej gwarancji.

 

Reklamacji podlegają:
- Niewłaściwe przygotowanie powierzchni pod foliowanie.
- Odklejająca się folia.
- Inne wady powstałe z winy producenta

 

Reklamacji nie podlegają:
- Odklejenie i skurczenie sie folii wskutek działania zbyt wysokiej temperatury
- Uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, obicia, wgniecenia ujawnione po odebraniu towaru (klient ma obowiązek bezwzględnie sprawdzić towar w chwili odbioru)
- Elementy których stan wskazuje na zalanie
- spęcznienie płyty.
- Uszkodzenia powstałe w transporcie obcym.
- Różnice w rysunku słoja i odcieniu folii wynikające z właściwości folii
- Uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego magazynowania, montażu i koserwacji produktu. Klient ma obowiazek zapoznać się z warunkami eksploatacji i magazynowania. Nie znajomość tych warunków nie może być podstawą reklamacji.


- W przypadku innych nieopisanych powyżej sytuacji zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są po dostarczeniu wadliwego towaru do siedziby firmy. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie od firm, które dokonały u nas zakupu i posiadają dokument potwierdzający ten fakt. Jeżeli produkt został zakupiony u przedstawiciela, reklamowany towar należy dostarczyć do miejsca zakupu. Za prawidłowe zapakowanie towaru odpowiada reklamujący. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niewłaściwego zabezpieczenia reklamowanego towaru do transportu. Nie zwracamy kosztów związanych z transportem, obróbką i ponownym montażem reklamowanych produktów. Firma zastrzega sobie prawo do wykonania uznanej reklamacji w okresie nie dłuższym niż 30 dni. Wszelkie spory pomiędzy P.P.H.U. FORM a odbiorcą, których nie można rozwiązać drogą polubowną rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby firmy Form. Firma Form nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się odbiorcy z powyższymi warunkami. Są one dostępne dla wszystkich zainteresowanych.